BELEDİYE PROJE GÜNLERİ PROGRAMI

Belediye Proje Günleri Programı iki bölümden oluşmaktadır.

1- Açılış ve Belediyelerin (ve Bağlı Kuruluşların) Projelerinin sunumu

2- Etkin Belediye Proje Yarışmasında dereceye giren projelere ödüllerinin takdimi.

1- AÇILIŞ VE BELEDİYELERİN (VE BAĞLI KURULUŞLARIN) PROJELERİNİN SUNUMU

Programın açılışı 18 Eylül 2017 tarihinde yapılacaktır. Açılıştan sonra, Etkin Belediye Proje Yarışmasına başvuran projelerden bir kısmının sunumu gerçekleştirilecektir.

Sunumu yapılacak projeler; Değerlendirme Kurulunun önerdiği ve MİARGEM Yönetim Kurulunun uygun gördüğü projelerden oluşmaktadır.

Yaklaşık 30 civarında Projenin sunumu, aşağıda verilen program dahilinde yapılacaktır. Proje sunumları esnasında, sunum bittikten sonra, sınırlı sayıda katılımcı sorusu da alınabilecektir. Her bir projeye ayrılan süre, sunum ve soru cevap bölümü ile birlikte 10 dakikayı kesinlikle aşmayacaktır.

Böylelikle, diğer belediye yöneticilerimizin de bu projeler hakkında bilgi sahibi olması ve karşılıklı bilgi alış verişi sağlanacaktır.

Not: Proje sunumları Etkin Belediye Proje Yarışması'nın derecelendirmesinin bir sonucu değildir. Bu nedenle, sunum yapılmaya değer görülmüş olmak, dereceye girildiği anlamına gelmediği gibi, bir projeye sunum imkanı verilmemesi de o projenin dereceye girmediği anlamına gelmemektedir.

2- ETKİN BELEDİYE PROJE YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN PROJELERE ÖDÜLLERİNİN TAKDİMİ

Belediye Proje Günlerinin son bölümünde, 19 Temmuz 2017 Çarşamba günü Saat 19.00'da Ödül Törenine geçilecektir.

Projelerin derecelendirmesi, Yarışma Kategorileri itibariyle ve Belediye Grupları dikkate alınarak yapılmıştır.

Bu çerçevede yarışmaya katılan Projeler;

1- Altyapı ve Çevre Projeleri

2- İyi Yönetim

3- Sosyal ve Ekonomik Projeler

4- Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Projeler

olarak kategorileştirilmiş;

Her bir kategoride aşağıda yer alan belediye/bağlı idare gruplarında yer alan belediyelerin sundukları projeler, gruplar itibariyle sıralamaya tabi tutulmuştur.

Belediye/Kurum Grupları

1- Büyükşehir Belediyeleri (bağlı Kuruluşları dahil), İl Belediyeleri ve nüfusu 50.000’nin üzerindeki belediyeler.

2- Bağlı İdareler

3- 50.000’nin altındaki Büyükşehir İlçe ve diğer İlçe Belediyeleri

4- Belde Belediyeleri.

PROGRAM.png (117 KB)