1- Birden fazla kategoriye başvurmak mümkün müdür?

Kurumlar, mevcut 4 kategorimizden her birine ayrı ayrı projelerle başvurabilirler. Ancak, bir proje ile birden çok kategoriye başvurmak söz konusu değildir.

 

2- Bir kategoriye birden fazla proje ile başvurabilir miyiz?

Başvurabilirsiniz. Ancak bir kategoriye en fazla 3 proje ile başvurabilir.

 

3- Başvuru Rehberinde bulunan “Finansmanının % 55’inden fazlası başka bir yerel yönetim veya finansman kuruluşu tarafından karşılanan projeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.” Kalkınma Ajansı hibelerini kapsamakta mıdır?

Hibe destekleri, Belediyelerin bütçelerine gelir olarak kaydedilen kaynaklardır. Bu nedenle, bu projelerin özgün olarak Belediyelerimizce hazırlanan projeler olmasını da dikkate alacak olur isek, Kalkınma Ajanslarından alınan hibeler, bu madde kapsamında değerlendirilmeyecek ve bu şekilde finanse edilen projeler Yarışmaya kabul edilecektir.

 

4- Uygulanmamış veya ihalesi yapılmakla beraber henüz başlanmamış projelerle yarışmaya başvurabilir miyiz?

Yarışmaya katılacak projeler 31 Mart 2014 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında, başlatılmış veya uygulamaya konulmuş veya tamamlanmış olmalıdır.

Ayrıca, 2013 yılında veya 1 Ocak 2014 – 31 Mart 2014 tarihleri arasında başlatılmış ve yukarıda belirtilen tarihlerde tamamlanmış veya devam eden projeler için de başvurulabilir.

Henüz başlatılmamış veya başlatılmış olmakla birlikte somut sonuçlara ulaşılmamış projeler başvuru dosyasında yer alamaz.

 

5- Ödül töreni ne zaman ve nasıl gerçekleştirilecektir?

Ödül töreninin planlaması, MİARGEM Yönetimi tarafından yapılacak ve daha sonra duyurulacaktır. Şartların uygun olması halinde, dereceye giren projelere sunum imkanı sağlanacaktır.

 

6- Değerlendirme kurulu kimlerden oluşuyor?

Değerlendirme kurulumuz konusunda uzman, işin pratiğinde ve uygulamasında bulunan ve akademik niteliği olan kişilerden oluşmaktadır. Değerlendirme kurulumuzu, gelebilecek muhtemel baskılar nedeniyle açıklamayı uygun bulmamaktayız.

Ancak değerlendirmenin her türlü subjektif etkiden uzak, tamamen objektif kriterlere göre yapılacağını ifade etmek isteriz. Bunun garantisi şahsımız ve kurumsal kimliğimizin bizatihi kendisidir. Yarışma sonucunda, yarışmaya katılan projelerin tamamı (dereceye giremeyenler de dahil) kamuoyu ile bir yayınla paylaşılacağını göz önünde bulundurursak, değerlendirmenin objektiflikten uzak olamayacağı da ortaya çıkmış olacaktır.

 

7- Online Başvuru esnasında yükleyemediğimiz video vb materyali nasıl ulaştırabiliriz?

Online başvuru esnasında, sisteme yüklenemeyen materyalleri, projenizin Başvuru Numarası ve adını da belirtmek suretiyle, ebpy@miargem.org.tr adresine mail yoluyla, buradan da göndermekte sorun yaşadığınız materyallerinizi disk ortamında MİARGEM'e ulaştırabilirsiniz.

 


Not: Bu sayfada, katılımcılardan gelen tüm sorulara Değerlendirme Kurulunun ve MİARGEM Yönetiminin görüşleri alınarak cevap verilmektedir.