Projelerin Tanıtımı

"Etkin Belediye Proje Yarışması"na katılarak dereceye giren projeler ile Değerlendirme Kurulunca uygun görülen projelerin, kamuoyu ile paylaşılması sağlanacaktır. Bunun için aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirile­cektir:

1- Etkin Belediye Proje Yarışması Sonuç Kitapçığı

Kitapçıkta Etkin Belediye Proje Yarışmasında dereceye giren projelerin detayları ve proje sahibi belediyelerin Başkanlarının değerlendirmeleri yer alacaktır.

2- Belediye Proje Günleri Dergisi

Ödüllerin de takdim edileceği Belediye Proje Günleri için hazırlanacak dergide, etkinlik kapsamında gerçekleştirilen tüm faaliyet­lerin tanıtımının yanında dereceye giren projeler ile dereceye girmemekle beraber Değerlendirme Kurulunca uygun görülen projeler tanıtılacak, katılımcıların görüşlerine ve röportajlara yer verilecektir.

Yayınların Dağıtımı

Söz konusu yayınlar, ülkemizdeki siyasi partilere, belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına, basın yayın organlarına, Valilik ve Kaymakamlıklara, Merkezi İdarenin mahalli idarelerle ilgili birimlerine dağıtılacaktır.