Yarışma Kategorileri:

  • Çevre ve Altyapı Projeleri
  • İyi Yönetim Projeleri
  • Sosyal-Ekonomik ve Kültürel Projeler
  • Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Projeler

Katılımcı Belediyelerin Ayrıldığı Gruplar:

Projelerin değerlendirmelerinde objektifliği ve adaleti sağlamak adına yarışmaya katılacak belediyeler gruplara ayrılmış ve her grup kendi içerisinde değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

  • Büyükşehir Belediyeleri (bağlı Kuruluşları dahil), İl Belediyeleri ve nüfusu 50.000’nin üzerindeki belediyeler.
  • Nüfusu 50.000’nin altındaki Büyükşehir İlçe ve diğer İlçe Belediyeleri
  • Belde Belediyeleri