Etkin Belediye Proje Yarışması; gelişmenin fikirlerin hayata geçirilmesi suretiyle sağlanacağı bilinciyle, belediyelerimizin proje üretmelerini teşvik etmek, üretilen projelerin kamuoyuyla ve diğer belediyelerle paylaşılmasını sağlamak amacıyla Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MİARGEM) tarafından yürütülen bir etkinliktir.

Bu suretle, belediyeler tarafından düşünülen ve uygulanan projelerin ülkemizdeki tüm belediyelerle ve diğer yatırımcı kuruluşlarla paylaşılmasını ve ülke genelinde uygulanabilir hale getirilmesini sağlamak temel hedef olarak ortaya konmuştur.

Kalkınmanın, insana hizmetin ve bu ülkenin gelişmesinde söz sahibi olmanın temel etkenlerinden birinin; düşünmek, tartışmak ve olumlu fikirleri hayata geçirmekten geçtiği gerçeği çerçevesinde, “Etkin Belediye Proje Yarışması” da projeye dönüştürülmüş fikirlerin geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlayan bir oluşumdur.

Yarışma Kategorileri:

1- Çevre ve Altyapı Projeleri

2- İyi Yönetim Projeleri

3- Sosyal-Ekonomik ve Kültürel Projeler

4- Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Projeler

Katılımcı Belediyelerin Ayrıldığı Gruplar:

Projelerin değerlendirmelerinde objektifliği ve adaleti sağlamak adına yarışmaya katılacak belediyeler gruplara ayrılmış ve her grup kendi içerisinde değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

1- Büyükşehir Belediyeleri (Bağlı Kuruluşları dahil), İl Belediyeleri ve nüfusu 50.000’nin üzerindeki belediyeler.

2- Nüfusu 50.000’nin altındaki Büyükşehir İlçe ve diğer İlçe Belediyeleri 

3- Belde Belediyeleri